Vnútorné smernice a Akreditácia (Internal regulations and Accreditation)