Štipendiá pre výskumníkov z UA

Všeobecné identifikačné údaje
Komponent: Komponent 9: Efektívne riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Reforma/investícia: Reforma 3: Excelentná veda
Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine
Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov prijímateľa: Neuroimunologický ústav SAV, v.v.i.
Adresa prijímateľa: Dúbravská cesta 9, 845 10 Bratislava

Kód projektu: 09I03-03-V01-00019
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Trvanie projektu: od 15.10.2022 do 14.10.2025
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 118 800 Eur

Kód projektu: 09I03-03-V01-00147
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Trvanie projektu: od 15.3.2023 do 14.3.2026
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na Projekt: 118 800 Eu