Publications

Publications in 2023

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.
Select year reporting publications:
 • BAK, Andrzej** – KOS, Jiri** – DEGOTTE, Gilles – SWIETLICKA, Aleksandra – STRHARSKY, Tomas – PINDJAKOVA, Dominika – GONEC, Tomas – SMOLINSKI, Adam – FRANCOTTE, Pierre – FREDERICH, Michel – KOZIK, Violetta – JAMPÍLEK, Josef. Towards Arginase Inhibition: Hybrid SAR Protocol for Property Mapping of Chlorinated N-arylcinnamamides. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, no. 4, art. no. 3611. (2022: 5.6 – IF, Q1 – JCR, 1.154 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2023 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms24043611">https://doi.org/10.3390/ijms24043611</a> Typ: ADCA
 • BARTA, Andrej – CEBOVÁ, Martina – KOVÁČ, Andrej – PECHÁŇOVÁ, Oľga. Effects of aliskiren-loaded nanoparticles on (pro-)renin and renin receptor gene expression in the heart and kidney of spontaneously hypertensive rats. In Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century : book of abstract. Editors: Oľga Pecháňová, Miroslava Kvandová, Peter Bališ. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, p. 13-21. ISBN 978-80-89991-12-9. (ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES – II. etapa. International Symposium Nitric Oxide: Signaling Molecule of the Century) Typ: BEF
 • ČENTE, Martin*MÁTYÁSOVÁ, Katarína*CSICSÁTKOVÁ, NikoletaTOMÍKOVÁ, AdelaPORUBSKÁ, Sára – NIU, Yun – MAJDAN, Marek – FILIPČÍK, Peter**JURIŠICA, Igor**. Traumatic MicroRNAs: Deconvolving the signal after severe traumatic brain injury. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2023, vol.43, p. 1061-1075. (2022: 4 – IF, Q2 – JCR, 0.988 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s10571-022-01254-z">https://doi.org/10.1007/s10571-022-01254-z</a> (APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. VEGA 2/0118/19 : Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby. VEGA 2/0153/22 : Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie. APVV-19-0568 : Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. Eranet Neuron Neu-Vasc : Neurovaskulárne poškodenie určuje patofyziológiu ochorenia u detských pacientov po traumatickom poškodení mozgu: zdroj nových biomarkerov) Typ: ADCA
 • ČENTE, Martin – DANCHENKO, Monika – ŠKULTÉTY, Ľudovít – FILIPČÍK, Peter** – SEKEYOVÁ, Zuzana**. Rickettsia Deregulates Genes Coding for the Neurotoxic Cell Response Pathways in Cerebrocortical Neurons In Vitro. In Cells, 2023, vol. 12, no. 9, art. no. 1235. (2022: 6 – IF, Q2 – JCR, 1.537 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na internete: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10177168/pdf/cells-12-01235.pdf">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10177168/pdf/cells-12-01235.pdf</a> (APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0153/22 : Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie) Typ: ADMA
 • GALBA, Jaroslav – CHAĽOVÁ, Petra – MINICHOVÁ, Lenka – MAJEROVÁ, PetraPIEŠŤANSKÝ, JurajKOVÁČ, Andrej – ŠKULTÉTY, Ľudovít. Targeted metabolomic analysis using the commercial Biocrates p180 kit and Sciex Qtrap 5500+ : OL15. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 25. ISBN 978-80-972111-6-5. (APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Typ: AFH
 • HAUSCHILD, Anne-Christin* – PASTRELLO, Chiara* – EKAPUTERI, Gitta Kirana Anindya – BETHUNE-WADDELL, Dylan – ABOVSKY, Mark – AHMED, Zuhaib – KOTLYAR, Max – LU, Richard – JURIŠICA, Igor**. MirDIP 5.2: tissue context annotation and novel microRNA curation. In Nucleic acids research, 2022, vol., art.no. gkac1070. (2021: 19.160 – IF, Q1 – JCR, 8.241 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 0305-1048. Typ:
 • JAMPÍLEK, Josef – KRÁĽOVÁ, Katarína. Mycosynthesis of metal-based nanoparticles and their perspectives in agri-food and veterinary/medical applications. In Fungal Cell Factories for Sustainable Nanomaterials Production and Agricultural Applications : Nanobotechnology for Plant Protection. – Radarweg 29, 1000 AE Amsterdam, Holandsko : Elsevier, 2023, chapter 16, P. 423 – 482. ISBN 9780323999229. Typ: ABA
 • KOVÁČ, AndrejMAJEROVÁ, Petra – NYTKA, Marianna – ZAJACOVÁ CECHOVÁ, Monika – BEDNÁŘ, Petr – HÁJEK, Roman – COOPER- SHEPHERD, Dale A. – MUCK, Alexander – LEMR, Karel**. Separation of Isomeric Tau Phosphopeptides from Alzheimer’s Disease Brain by Cyclic Ion Mobility Mass Spectrometry. In Journal of The American Society for Mass Spectrometry, 2023, vol. 34, no. 3, pp. 394-400. (2022: 3.2 – IF, Q1 – JCR, 0.766 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1044-0305. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1021/jasms.2c00289">https://doi.org/10.1021/jasms.2c00289</a> Typ: ADCA
 • MALIAR, T.** – MALIAROVÁ, Mária – PURDEŠOVÁ, Andrea – JANKECH, TimotejGERHARDTOVÁ, Ivana – BEŇOVIČ, Patrik – DVOŘÁČEK, Václav – JÁGR, Michal – VISKUPIČOVÁ, Jana. The Adapted POM Analysis of Avenanthramides In Silico. In Pharmaceuticals, 2023, vol. 16, no. 5, art. no. 717. (2022: 4.6 – IF, Q2 – JCR, 0.799 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1424-8247. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ph16050717">https://doi.org/10.3390/ph16050717</a> Typ: ADCA
 • PERNIŠ, Miroslav – SALAJ, Terézia – DANCHENKO, Maksym – KOVÁČ, Andrej – KLUBICOVÁ, Katarína. Proteins secreted into the culture media of Pinus nigra Arn. embryogenic suspension cultures. In Innovative Woody Plant Cloning : First conference of Cost Action CA21157, 17 & 18 April 2023, Santiago de Compostela, SPAIN. – Santiago de Compostela : Faculty of Chemistry, University of Santiago de Compostela, 2023, p. 28. ISBN 978-84-09-50864-8. Typ: AFG
 • POLÁK, Adam – BENKO, Mário – BITALA, Andrej – NEMČOVIČ, Marek – NEMČOVIČOVÁ, Ivana. Production of Viral Proteins and Their Characterisation : SC 03. In 12th International conference structure and stability of biomacromolecules, 5 -7. 9. 2023, Košice : Book of contributions. – Košice, Slovakia : Institute of experimental physics, Slovak academy of sciences, 2023, p. 42-43. ISBN 978-80-89656-26-4. (VEGA-02/0026/22 : Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch) Typ: AFH