Publications

Publications in 2022

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.
Select year reporting publications:
 • ALI, Shabana Amanda* – ESPIN-GARCIA, Osvaldo* – WONG, Andy K. – POTLA, Pratibha – PASTRELLO, Chiara – MCINTYRE, Madison – LIVELY, Starlee – JURIŠICA, Igor – GANDHI, Rajiv – KAPOOR, Mohit**. Circulating microRNAs differentiate fast-progressing from slow-progressing and non-progressing knee osteoarthritis in the Osteoarthritis Initiative cohort. In Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease. ISSN 1759-720X. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1177/1759720X221082917">https://doi.org/10.1177/1759720X221082917</a> Typ: ADCA
 • BHIDE, Katarína – MOCHNÁČOVÁ, Evelína – TKÁČOVÁ, Zuzana – PETROUŠKOVÁ, Patrícia – KULKARNI, AmodBHIDE, Mangesh**. Signaling events evoked by domain III of envelop glycoprotein of tick-borne encephalitis virus and West Nile virus in human brain microvascular endothelial cells. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, art.no. 8863. (2021: 4.996 – IF, Q2 – JCR, 1.005 – SJR, Q1 – SJR)Error: read handle in (rep.epca.fmtISO690).fmtXDatabaze. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-022-13043-1">https://doi.org/10.1038/s41598-022-13043-1</a> Typ: ADCA
 • BREZOVÁKOVÁ, VeronikaSYKOVÁ, EvaJADHAV, Santosh**. Astrocytes derived from familial and sporadic Alzheimer´s disease iPSCs show altered calcium signaling and respond differently to misfolded protein tau. In Separations, 2022, vol. 11, no. 9, art.no. 1429. (2021: 3.344 – IF, Q2 – JCR, 0.418 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 2297-8739. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/cells11091429">https://doi.org/10.3390/cells11091429</a> (APVV-17-0642 : 3D in vitro model Alzheimerovej choroby s využitím astrocytov derivovaných z ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových. VEGA 2/0146/19 : Liečba poranenia miechy implantáciou decelularizovanej matrix ľudského pupočníkového tkaniva) Typ: ADMA
 • CABRAL-MARQUES, Otavio** – HALPERT, Gilad – SCHIMKE, Lena F. – OSTRINSKI, Yuri – VOJDANI, Aristo – JURIŠICA, Igor – RIEMEKASTEN, Gabriela** – SHOENFELD, Yehuda**. Autoantibodies targeting GPCRs and RAS-related molecules associate with COVID-19 severity. In Nature Communications, 2022, vol. 13, no. 1, art.no. 1220. (2021: 17.694 – IF, Q1 – JCR, 4.846 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2041-1723. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-022-28905-5">https://doi.org/10.1038/s41467-022-28905-5</a> Typ: ADCA
 • ČENTE, Martin – ZORAD, Štefan – SMOLEK, TomášFIALOVÁ, ĽubicaPAULENKA IVANOVOVA, Natália – KRŠKOVÁ, Katarína – BALÁŽOVÁ, Lucia – ŠKRABANA, RostislavFILIPČÍK, Peter**. Plasma leptin reflects progression of neurofibrillary pathology in animal model of tauopathy. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2022, vol. 42, no. 1, p. 125-136. (2021: 4.231 – IF, Q2 – JCR, 1.004 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0272-4340. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s10571-020-00972-6">https://doi.org/10.1007/s10571-020-00972-6</a> (APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja) Typ: ADCA
 • ČENTE, Martin*MÁTYÁSOVÁ, Katarína*CSICSÁTKOVÁ, NikoletaTOMÍKOVÁ, AdelaPORUBSKÁ, Sára – NIU, Yun – MAJDAN, Marek – FILIPČÍK, Peter**JURIŠICA, Igor**. Traumatic MicroRNAs: Deconvolving the signal after severe traumatic brain injury. In Cellular and Molecular Neurobiology, 200, vol., no., p. ISSN 0272-4340. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s10571-022-01254-z">https://doi.org/10.1007/s10571-022-01254-z</a> (APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja) Typ: ADMA
 • EDER, Lihi** – LI, Quan – RAHMATI, Sara – RAHMAN, Proton – JURIŠICA, Igor – VINOD, Chandran. Defining imaging sub-phenotypes of psoriatic arthritis: integrative analysis of imaging data and gene expression in a PsA patient cohort. In Rheumatology, vol. ISSN 1462-0324. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1093/rheumatology/keac078">https://doi.org/10.1093/rheumatology/keac078</a> Typ: ADMA
 • GONCALVES, Luis C. O. – MAGALHAES-NETO, Anibal M. – BASSINI, Adriana – PRADO, Eduardo Seixas – MUNIZ-SANTOS, Renan – VERLI, Marcio V.A. – JURISICA, Lukas – LOPEZ, Jaqueline S.S. – JURIŠICA, Igor – ANDRADE, Claudia M.B.* – CAMERON, L.C.*. Sportomics suggests that albuminuria is a sensitive biomarker of hydration in cross combat. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, art.no. 8150. (2021: 4.996 – IF, Q2 – JCR, 1.005 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1038/s41598-022-12079-7">https://doi.org/10.1038/s41598-022-12079-7</a> Typ: ADCA
 • GONDÁŠ, Eduard – TRANČÍKOVÁ KRÁĽOVÁ, Alžbeta – BARANOVIČOVÁ, Eva – ŠOFRANKO, Jakub – HATOK, Jozef – KOWTHARAPU, Bhavani S. – GALANDA, Tomáš – DOBROTA, Dušan – KUBATKA, Peter – BUSSELBERG, Dietrich – MURÍN, Radovan**. Expression of 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase in brain tumors and capability to catabolize leucine by human neural cancer cells. In Cancers. ISSN 2072-6694. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/cancers14030585">https://doi.org/10.3390/cancers14030585</a> Typ: ADMA
 • HAVRANKOVA, Eva** – GARAJ, Vladimir – MASCARETTI, Šárka – ANGELI, Andrea – SOLDÁNOVÁ, Zuzana – KEMKA, Miroslav – MOTYČKA, Jozef – BRÁZDOVÁ, Marie – CSÖLLEI, Jozef – JAMPÍLEK, Josef – SUPURAN, Claudiu T.**. Novel 1,3,5-Triazinyl Aminobenzenesulfonamides Incorporating Aminoalcohol, Aminochalcone and Aminostilbene Structural Motifs as Potent Anti-VRE Agents, and Carbonic Anhydrases I, II, VII, IX, and XII Inhibitors. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 1, art.no. 231. (2021: 6.208 – IF, Q1 – JCR, 1.176 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ijms23010231">https://doi.org/10.3390/ijms23010231</a> Typ: ADCA
 • HORŇÁKOVÁ, Lenka – ŠINSKÝ, Jakub – JANUBOVA, Mária – MEDERLYOVÁ, Anna – PAULENKA IVANOVOVA, Natália – PIEŠŤANSKÝ, Juraj – KOVÁČ, Andrej – GALBA, Jaroslav – ŠKRABANA, RostislavCEHLÁR, Ondrej**. Interaction kinetics reveal distinct properties of conformational ensembles of three-repeat and four-repeat tau proteins. In Febs Letters, 2022, vol. 596, p. 1178-1189. (2021: 3.864 – IF, Q2 – JCR, 1.263 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1873-3468. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1002/1873-3468.14339">https://doi.org/10.1002/1873-3468.14339</a> (VEGA 2/0145/19 : Konformačné vlastnosti prirodzene neusporiadaného proteínu tau so zameraním na C-koniec jeho molekuly. VEGA 2/0163/19 : Mechanizmus alostérickej regulácie neusporiadaných proteínov: štruktúra a interakčný potenciál projekčnej domény tau proteínu u rôznych izoforiem. VEGA 2/0123/21 : Identifikácia a validácia nových cieľových molekúl za účelom vývoja nových liečiv na Alzheimerovu chorobu. VEGA 2/0150/19 : Charakteristika vzťahu medzi neurofibrilárnou patológiou a diabetom. APP0040 : Vývoj a etablovanie metódy na identifikáciu kroslinkovaných peptidov v komplexných vzorkách) Typ: ADCA
 • HUMENIK, Filip – MALOVESKA, Marecela – HUDAKOVA, Nikola – PETROUSKOVA, Patricia – HORNAKOVA, Lubica – DOMANIZA, Michal – MUDRONOVA, Dagmar – BODNAROVA, Simona – ČÍŽKOVÁ, Dáša**. A comparative study of canine mesenchymal stem cells isolated from different sources. In Animals, 2022, vol. 12, no. 12, art. no. 1502. (2021: 3.231 – IF, Q1 – JCR, 0.610 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 2076-2615. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ani12121502">https://doi.org/10.3390/ani12121502</a> Typ: ADCA
 • JAMPÍLEK, Josef – KRÁĽOVÁ, Katarína – BELLA, Vladimír. Probiotics and prebiotics in the prevention and management of human cancers : (colon cancer, stomach cancer, breast cancer and cervix cancer). In Probiotics in the Prevention and Management of Human Diseases : A Scientific Perspective. – 125 London Wall, Londýn, Veľká Británia : Academic Press & Elsevier, 2022, chapter 13, P. 187 – 212. ISBN 9780128237335. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823733-5.00009-X">https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823733-5.00009-X</a> Typ: ABA
 • JAMPÍLEK, Josef – KRÁĽOVÁ, Katarína. Green and food-grade nanoemulsion: A novel nutraceutical and phytochemical delivery concept. In Nanobiotechnology for Plant Protection : Bio-based Nanoemulsions for Agri-food Applications. – Amsterdam, Holandsko : Elsevier, 2022, chapter. ISBN 978-0-323-89846-1. Typ: ABA
 • JAMPÍLEK, Josef – KRÁĽOVÁ, Katarína. Nanotechnology: New frontiers in anti-HIV therapy. In Nanotechnological Applications in Virology : Developments in Applied Microbiology and Biotechnology. – Veľká Británia : Academic Press & Elsevier, 125 London Wall, Londýn, 2022, chapter 7, P. 129 – 171. ISBN 9780323995962. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99596-2.00011-X">https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99596-2.00011-X</a> Typ: ABA
 • JAMPÍLEK, Josef**. Novel avenues for identification of new antifungal drugs and current challenges. In Expert Opinion on Drug Discovery. ISSN 1746-0441. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1080/17460441.2022.2097659">https://doi.org/10.1080/17460441.2022.2097659</a> Typ: ADMA
 • JENDRZEJEWSKA, Izabela** – MUSIOL, Robert** – GORYCZKA, Tomasz – PIETRASIK, Ewa – KLIMONTKO, Joanna – JAMPÍLEK, Josef. The usefulness of X-ray diffraction and thermal analysis to study dietary supplements containing iron. In Molecules, 2022, vol. 27, no. 1, art.no. 197. (2021: 4.927 – IF, Q2 – JCR, 0.705 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/molecules27010197">https://doi.org/10.3390/molecules27010197</a> Typ: ADCA
 • KARAFFOVÁ, Viera** – TÓTHOVÁ, Csilla – SZABÓOVÁ, Renáta – REVAJOVÁ, Viera – LAUKOVÁ, Andrea – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana – HERICH, Robert – ŽITŇAN, Rudolf – LEVKUT, Martin – LEVKUT, Mikuláš – FAIXOVÁ, Zita – NAGY, Oskar. The effect of Enterococcus faecium AL41 on the acute phase proteins and selected mucosal immune molecules in broiler chickens. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 4, art. no. 598. (2021: 3.251 – IF, Q2 – JCR, 0.588 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/life12040598">https://doi.org/10.3390/life12040598</a> Typ: ADCA
 • KOTLYAR, Max – PASTRELLO, Chiara – AHMED, Zuhaib – CHEE, Justin – VARYOVA, Zofia – JURIŠICA, Igor**. IID 2021: towards context-specific protein interaction analyses by increased coverage, enhanced annotation and enrichment analysis. In Nucleic acids research, 2022, vol. 50, no. D1, p. D640-D647. (2021: 19.160 – IF, Q1 – JCR, 8.241 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1093/nar/gkab1034">https://doi.org/10.1093/nar/gkab1034</a> Typ: ADCA
 • KOVÁČECH, Branislav** – FIALOVÁ, Ľubica – FILIPČÍK, Peter – ŠKRABANA, Rostislav – ŽILKOVÁ, Monika – SLÁVIKOVÁ, Monika – BORŠOVÁ, Kristína – ČABANOVÁ, Viktória – KLEMPA, Boris – TURIC CSÓKOVÁ, NatáliaŠKRABANOVÁ, MichaelaHANES, JozefCEHLÁR, OndrejČENTE, MartinŽILKA, Norbert**KONTSEKOVÁ, Eva. Monoclonal antibodies targeting two immunodominant epitopes on the Spike protein neutralize emerging SARS-CoV-2 variants of concern. In EBioMedicine, 2022, vol. 76, febr., art. no. 103818. (2021: 11.205 – IF, Q1 – JCR, 2.663 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2352-3964. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.103818">https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.103818</a> Typ: ADMA
 • KUSHKEVYCH, Ivan – JAMPÍLEK, Josef. Effect of intestinal microbiome, antibiotics, and probiotics in the prevention and management of ulcerative colitis. In Probiotics in the Prevention and Management of Human Diseases : A Scientific Perspective. – 125 London Wall, Londýn, Veľká Británia : Academic Press & Elsevier, 2022, chapter 4, P. 59 – 92. ISBN 9780128237335. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823733-5.00016-7">https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823733-5.00016-7</a> Typ: ABA
 • LANGER, Andreas – LUDECKE, Annemarie – BARTOSCHIK, Tanja – CEHLÁR, Ondrej – DUHR, Stefan – BAASKE, Philipp – STREICHER, Werner**. A new spectral shift-based method to characterize molecular interactions. In ASSAY and Drug Development Technologies, 2022, vol. 20, no. 2, p. 83-94. (2021: 2.471 – IF, Q3 – JCR, 0.394 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1540-658X. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1089/adt.2021.133">https://doi.org/10.1089/adt.2021.133</a> Typ: ADMA
 • LEVKUT, Martin – REVAJOVÁ, Viera** – DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília – GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana – SELECKÁ, Emília – KARAFFOVÁ, Viera – LEVKUTOVÁ, Mária – LEVKUT, Mikuláš. Influence of Zinc and Ascaridia galli Infection on Morphometry of Intestine in Chickens. In Approaches in Poultry, Dairy & Veterinary Sciences, 2021, vol. 8, no. 5, art. no. 697. ISSN 2576-9162. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.31031/APDV.2021.08.000697">https://doi.org/10.31031/APDV.2021.08.000697</a> Typ: ADEB
 • LIM, Sang Hyun* – SNIDER, Jamie* – BIRIMBERG-SCHWARTZ, Liron – IP, Wan – SERRALHA, Joana C – JURIŠICA, Igor – STAGLJAR, Igor**. CFTR interactome mapping using the mammalian membrane two-hybrid high-throughput screening system. In Molecular Systems Biology, 2022, vol. 18, no. 2, art.no. e10629. (2021: 13.068 – IF, Q1 – JCR, 6.523 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1744-4292. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.15252/msb.202110629">https://doi.org/10.15252/msb.202110629</a> Typ: ADCA
 • MAJEROVÁ, PetraOLEŠOVÁ, Dominika – GOLISOVA, Greta – BURAĽOVÁ, MartinaMICHALICOVÁ, AlenaVÉGH, Jozef – PIEŠŤANSKÝ, Juraj – BHIDE, Mangesh – HANES, JozefKOVÁČ, Andrej**. Analog of Kynurenic Acid Decreases Tau Pathology by Modulating Astrogliosis in rat Model for Tauopathy. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, vol. 152, art.no. 113257. (2021: 7.419 – IF, Q1 – JCR, 1.194 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113257">https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.113257</a> (APVV-18-302 : Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu. APVV-16-0531 : Využitie animálnych modelov pre tauopátie na identifikáciu molekulárnych dráh podieľajúcich sa na etiológii neurofibrilárnej degenerácie. VEGA 2/0129/21 : Štúdium mechanizmu transportu tau proteínu cez hematolikvorovú bariéru v neurodegeneratívnych ochoreniach) Typ: ADCA
 • MALOVESKÁ, Marcela – HUMENÍK, Filip – VIKARTOVSKÁ, Zuzana – HUDÁKOVÁ, Nikola – ALMÁŠIOVÁ, viera – KREŠÁKOVÁ, Lenka – ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Brain fluid channels for metabolite removal. In Physiological Research, 2022, vol. 71, p. 199-208. (2021: 2.139 – IF, Q4 – JCR, 0.528 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.33549/physiolres.934802">https://doi.org/10.33549/physiolres.934802</a> Typ: ADCA
 • MANK, Arenda – VAN MAURIK, Ingrid S.** – BAKKER, Els D. – VAN DE GLIND, Esther M.M. – JÖNSSON, Linus – KRAMBERGER, Milica G. – NOVÁK, Petr – DIAZ, Ana – GOVE, Dianne – SCHELTENS, Philip – VAN DER FLIER, Wiesje M. – VISSER, Leonie N.C. Identifying relevant outcomes in the progression of Alzheimer’s disease; what do patients and care partners want to know about prognosis? In Alzheimer’s & Dementia, 2021, vol. 7, no. 1, art. no. e12189. (2020: 21.566 – IF, Q1 – JCR, 6.713 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 1552-5260. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1002/trc2.12189">https://doi.org/10.1002/trc2.12189</a> (JPsustaiND 681043 : Coordination Action in support of the sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases) Typ: ADMA
 • MATÉ, Veronika*SMOLEK, Tomáš*VINCE KÁŽMÉROVÁ, Zuzana*JADHAV, SantoshBREZOVÁKOVÁ, Veronika – JURKANIN, Bernadeta – UHRÍNOVÁ, IvanaBASHEER, NehaŽILKA, NorbertKATINA, StanislavNOVÁK, Petr**. Enriched environment ameliorates propagation of tau pathology and improves cognition in rat model of tauopathy. In Frontiers in Aging Neuroscience, 2022, vol. 14, art. no. 935973. (2021: 5.702 – IF, Q1 – JCR, 1.324 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1663-4365. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3389/fnagi.2022.935973">https://doi.org/10.3389/fnagi.2022.935973</a> (APVV-17-0642 : 3D in vitro model Alzheimerovej choroby s využitím astrocytov derivovaných z ľudských indukovaných pluripotentných kmeňových. APVV-18-0515 : Molekulové biomarkery ochorení mozgu u psov – Monitorovanie regenerácie mozgového tkaniva a účinnosti terapie) Typ: ADMA
 • MATUŠKOVA, M. – ČIŽMÁROVÁ, Ivana – CHAĽOVÁ, Petra – MIKUS, P. – KOVÁČ, AndrejMAJEROVÁ, Petra – GALBA, Jaroslav – PIEŠŤANSKÝ, Juraj. 2D-ITP-CZE-MS/MS method for analysis of serotonin in urine. In 13th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences : 22-25 June 2021, Book of Abstracts. – Ankara : Ankara University Fakulty of Pharmacy, 2021, s. 226-227. ISBN 978-605-136-537-4. Dostupné na internete: <a href="http://www.isops-ankara.org/ISOPS13_AbstractBook.pdf">http://www.isops-ankara.org/ISOPS13_AbstractBook.pdf</a> Typ: AFK
 • MOCHNÁČOVÁ, Evelína – PETROUŠKOVÁ, Patrícia – DANIŠOVÁ, Oľga – HUDECOVÁ, Patrícia – BHIDE, Katarína – KULKARNI, AmodBHIDE, Mangesh**. Simple and rapid pipeline for the production of cyclic and linear small-sized peptides in E. coli. In Protein Expression and Purification, 2022, vol. 191, art.no. 106026. (2021: 2.025 – IF, Q4 – JCR, 0.443 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1046-5928. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/j.pep.2021.106026">https://doi.org/10.1016/j.pep.2021.106026</a> (PP-COVID-20-0044 : Vývoj terapeutických biomolekúl blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu. VEGA 2/0128/21 : Navrhovanie nanoterapeutík proti Západonílskemu vírusu – ako model v boji proti nuroinfekciám. EURONANOMED2018-049 : Nanosystémy konjugované s fragmentami protilátok na liečbu infekcií mozgu) Typ: ADCA
 • OHRADANOVA-REPIC, Anna** – ŠKRABANA, Rostislav – GEBETSBERGER, Laura – TAJTI, Gabor – BARÁTH, Peter – ONDROVIČOVÁ, Gabriela – PRAŽENICOVÁ, Romana – JANTOVA, NikolaHRASNOVA, Patricia – STOCKINGER, Hannes – LEKSA, Vladimír**. Blockade of TMPRSS2-mediated priming of SARS-CoV-2 by lactoferricin. In Frontiers in Immunology, 2022, vol. 13, art. no. 958581. (2021: 8.786 – IF, Q1 – JCR, 2.331 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1664-3224. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.958581">https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.958581</a> (VEGA 2/0152/21 : Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie. APVV-20-0513 : Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19) Typ: ADMA
 • PETROUŠKOVÁ, Patrícia – HUDÁKOVÁ, Nikola – MALOVESKÁ, Marcela – HUMENÍK, Filip – ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Non-exosomal and exosome-derived miRNAs as promising biomarkers in canine mammary cancer. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 4, art.no. 524. (2021: 3.251 – IF, Q2 – JCR, 0.588 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/life12040524">https://doi.org/10.3390/life12040524</a> Typ: ADCA
 • PIEŠŤANSKÝ, Juraj – FORGACSOVA, Andrea – OLEŠOVÁ, Dominika – GALBA, Jaroslav – MIKUS, Peter – MAJEROVÁ, PetraKOVÁČ, Andrej**. Targeted UHPLC-ESI-MS/MS analysis of selected neurotransmitters, Tryptophan and its metabolite Kynurenine in tau transgenic rat brain tissue: A pivotal study. In Separations, 2022, vol. 9, no. 1, art. no. 16. (2021: 3.344 – IF, Q2 – JCR, 0.418 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 2297-8739. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/separations9010016">https://doi.org/10.3390/separations9010016</a> (APVV-18-302 : Vývoj nových prístupov na terapiu tauopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu. VEGA 2/0129/21 : Štúdium mechanizmu transportu tau proteínu cez hematolikvorovú bariéru v neurodegeneratívnych ochoreniach) Typ: ADCA
 • PIEŠŤANSKÝ, Juraj – OLEŠOVÁ, Dominika – MATUSKOVA, Michaela – CIZMAROVA, Ivana – CHALOVA, Petra – GALBA, Jaroslav – MAJEROVÁ, Petra – MIKUS, Peter – KOVÁČ, Andrej**. Amino acids in inflammatory bowel diseases: Modern diagnostic tools and methodologies. In Advances in Clinical Chemistry, 2022, vol. 107, p. 139-213. (2021: 6.303 – IF, Q1 – JCR, 1.881 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0065-2423. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1016/bs.acc.2021.07.003">https://doi.org/10.1016/bs.acc.2021.07.003</a> Typ: ADNA
 • PLACHÁ, Daniela – JAMPÍLEK, Josef. Impact of Nanoparticles on Protozoa. In Nanotechnology in Medicine : Toxicity and Safety. – USA : John Wiley & Sons Ltd, 2022, chapter. ISBN 9781119769866. Typ: ABA
 • REVAJOVÁ, Viera – BENKOVÁ, Terézia – KARAFFOVÁ, Viera** – LEVKUT, Martin – SELECKÁ, Emília – DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana – HERICH, Róbert – LEVKUT, Mikuláš. Influence of immune parameters after Enterococcus faecium AL41 administration and Salmonella infection in chickens. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, art. no. 201. (2021: 3.251 – IF, Q2 – JCR, 0.588 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/life12020201">https://doi.org/10.3390/life12020201</a> Typ: ADCA
 • REVAJOVÁ, Viera – BENKOVÁ, Terézia – KARAFFOVÁ, Viera** – LEVKUT, Martin – SELECKÁ, Emília – DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília – ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana – HERICH, Robert – LEVKUT, Mikuláš. Influence of Immune Parameters after Enterococcus faecium AL41 Administration and Salmonella Infection in Chickens. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 2, art. no. 201. (2021: 3.251 – IF, Q2 – JCR, 0.588 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/life12020201">https://doi.org/10.3390/life12020201</a> (APVV-0302-11 : Probiotické mikroorganizmy a regulácia cytokínovej odpovede v prevencii imunopatologických zmien počas črevných bakteriálnych infekcií u hydiny. Vega č. 1/0355/19 : Vplyv zinku a probiotickej baktérie na črevné helminty u hydiny. Vega č. 1/0107/21 : Aktivita svalových myogénnych kmeňových buniek a mikroflóra črevného traktu u hydiny. APVV 15-065 : Štúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík) Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] RIZEA, Daniel – DUMITRU, Mihaela – HABEANU, Mihaela – CIURESCU, Georgeta – BEIA, Silviu Ionut – GROSU, Horia. IN VITRO EVALUATION OF ENTEROCOCCUS FAECIUM AS PROBIOTIC POTENTIAL IN POULTRY PRODUCTION. In SCIENTIFIC PAPERS-SERIES D-ANIMAL SCIENCE, 2022, vol. 65, no. 1, pp. 198-205. ISSN 2285-5750., Registrované v: WOS

 • SANDMO, Stian Bahr** – MÁTYÁSOVÁ, KatarínaFILIPČÍK, PeterČENTE, Martin – KOERTE, Inga Katharina – PASTERNAK, Ofer – ANDERSEN, Thor Einar – STRAUME-NAESHEIM, Truls Martin – BAHR, Roald – JURIŠICA, Igor**. Changes in circulating microRNAs following head impacts in soccer. In Brain Injury, 2022, vol. 36, no. 4, p. 560-571. (2021: 2.167 – IF, Q2 – JCR, 0.621 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0269-9052. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1080/02699052.2022.2034042">https://doi.org/10.1080/02699052.2022.2034042</a> Typ: ADCA
 • SCHIMKE, Lena F.** – MARQUES, Alexandre H.C. – CRISPIM BAIOCCHI, Gabriela – DE SOUZA PRADO, Caroline Aliane – FONSECA, Dennyson Leandro M. – JURIŠICA, Igor – CABRAL-MARQUES, Otávio**. Severe COVID-19 shares a common neutrophil activation signature with other acute inflammatory states. In Cells, 2022, vol. 11, no. 5, art.no. 847. (2021: 7.666 – IF, Q2 – JCR, 1.452 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2073-4409. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/cells11050847">https://doi.org/10.3390/cells11050847</a> Typ: ADMA
 • SIMKO, Patrik – LESKANICOVA, Andrea – SUVAKOVA, Maria – BLICHAROVA, Alzbeta – KARASOVA, Martina – GOGA, Michal – KOLESAROVA, Mariana – BOJKOVA, Bianka – MAJEROVÁ, Petra – ZIDEKOVA, Nela – BARVIK, Ivan – KOVÁČ, Andrej – KISKOVA, Terezia**. Biochemical properties of atranorin-induced behavioral and systematic changes of laboratory rats. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no. 7, art.no. 1090. (2021: 3.251 – IF, Q2 – JCR, 0.588 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/life12071090">https://doi.org/10.3390/life12071090</a> Typ: ADCA
 • SOTZNY, Franziska** – FILGUEIRAS, Salerno Igor** – KEDOR, Claudia – FREITAG, Helma – WITTKE, Kirsten – JURIŠICA, Igor – CABRAL-MARQUES, Otavio** – SCHEIBENBOGEN, Carmen**. Dysregulated autoantibodies targeting vaso- and immunoregulatory receptors in Post COVID Syndrome correlate with symptom severity. In Frontiers in Immunology. ISSN 1664-3224. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.981532">https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.981532</a> Typ: ADMA
 • ŠURÍN HUDÁKOVÁ, Natália – KAČÍROVÁ, Jana – SONDOROVÁ, Miriam – ŠELIANOVÁ, Svetlana – MUCHA, Rastislav – MAĎAR, Marián**. Inhibitory Effect of Bacillus licheniformis Strains Isolated from Canine Oral Cavity. In Life-Basel, 2022, vol. 12, no.8, p.1238. (2021: 3.251 – IF, Q2 – JCR, 0.588 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2022 – Current Contents). ISSN 2075-1729. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/life12081238">https://doi.org/10.3390/life12081238</a> Typ: ADCA