Publications

Publications in 2023

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.
Select year reporting publications:
  • ČENTE, Martin*MÁTYÁSOVÁ, Katarína*CSICSÁTKOVÁ, NikoletaTOMÍKOVÁ, AdelaPORUBSKÁ, Sára – NIU, Yun – MAJDAN, Marek – FILIPČÍK, Peter**JURIŠICA, Igor**. Traumatic MicroRNAs: Deconvolving the signal after severe traumatic brain injury. In Cellular and Molecular Neurobiology, 200, vol., no., p. ISSN 0272-4340. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s10571-022-01254-z">https://doi.org/10.1007/s10571-022-01254-z</a> (APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. VEGA 2/0118/19 : Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby. VEGA 2/0153/22 : Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie. APVV-19-0568 : Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. Eranet Neuron Neu-Vasc : Neurovaskulárne poškodenie určuje patofyziológiu ochorenia u detských pacientov po traumatickom poškodení mozgu: zdroj nových biomarkerov) Typ: ADCA
  • GALBA, Jaroslav – CHAĽOVÁ, Petra – MINICHOVÁ, Lenka – MAJEROVÁ, PetraPIEŠŤANSKÝ, JurajKOVÁČ, Andrej – ŠKULTÉTY, Ľudovít. Targeted metabolomic analysis using the commercial Biocrates p180 kit and Sciex Qtrap 5500+ : OL15. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases, s. 25. (APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Typ: AFH
  • HAUSCHILD, Anne-Christin* – PASTRELLO, Chiara* – EKAPUTERI, Gitta Kirana Anindya – BETHUNE-WADDELL, Dylan – ABOVSKY, Mark – AHMED, Zuhaib – KOTLYAR, Max – LU, Richard – JURIŠICA, Igor**. MirDIP 5.2: tissue context annotation and novel microRNA curation. In Nucleic acids research, 2022, vol., art.no. gkac1070. (2021: 19.160 – IF, Q1 – JCR, 8.241 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048. Typ:
  • JAMPÍLEK, Josef – KRÁĽOVÁ, Katarína. Mycosynthesis of metal-based nanoparticles and their perspectives in agri-food and veterinary/medical applications. In Fungal Cell Factories for Sustainable Nanomaterials Production and Agricultural Applications : Nanobotechnology for Plant Protection. – Radarweg 29, 1000 AE Amsterdam, Holandsko : Elsevier, 2023, chapter 16, P. 423 – 482. ISBN 9780323999229. Typ: ABA