News

Biological Therapy In Theory And Practice VI

1.12.2022

Slovenská imunologická spoločnosť, Slovenska spoločnosť pre neurovedy spolu s Neuroimunologickým ústavom SAV, v.v.i., organizujú šiesty ročník konferencie "Biologická liečba v teórii a praxi". Konferencia sa bude konať 15.-16. decembra, 2022, v Aule SAV na Patrónke (Dúbravská cesta 9), Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

The Slovak immunological society, Slovak society for neuroscience, and the Institute of Neuroimmunology SAS organize the sixth conference "Biological Therapy in Theory and Practice". The conference will be held on 15-16 December 2022, in the conference hall of the Slovak academy of sciences in Patronka, Bratislava. Proceedings.

More News

17. 8. 2023

The Washington Post

How heading a soccer ball can hurt the brain –… read more »

23. 9. 2021

ALZHEIMERFORUM 2021

An online conference to disseminate the latest scientific advancements in the field of dementia…

5. 9. 2019

Biological Therapy in Theory and Practice V

On September 25, 2019, the Slovak Immunology Society and Institute… read more »

26. 11. 2018

Current Status of Experimental Neuroimmunology in Slovakia II

“The conference „Current Status of Experimental Neuroimmunology in Slovakia II”… read more »