News

Biological Therapy In Theory And Practice VI

1.12.2022

Slovenská imunologická spoločnosť, Slovenska spoločnosť pre neurovedy spolu s Neuroimunologickým ústavom SAV, v.v.i., organizujú šiesty ročník konferencie "Biologická liečba v teórii a praxi". Konferencia sa bude konať 15.-16. decembra, 2022, v Aule SAV na Patrónke (Dúbravská cesta 9), Bratislava. Zborník recenzovaných príspevkov.

The Slovak immunological society, Slovak society for neuroscience, and the Institute of Neuroimmunology SAS organize the sixth conference "Biological Therapy in Theory and Practice". The conference will be held on 15-16 December 2022, in the conference hall of the Slovak academy of sciences in Patronka, Bratislava. Proceedings.

More News

12. 3. 2024

6th Mini-Symposium On The Blood-Brain Barrier From Basic To Clinical Research

The symposium program encompasses a comprehensive exploration of BBB, including… read more »

17. 8. 2023

The Washington Post

How heading a soccer ball can hurt the brain –… read more »

16. 8. 2023

SUMMER SCHOOLS 2023

DRUG DISCOVERY: FOCUS ON BIOLOGICS (InterTAU Summer School) DIAGNOSTIC TOOLS… read more »

16. 8. 2023

Advances in Experimental Neuroimmunology 2023

Institute of Neuroimmunology SAS, v.v.i. together with the Slovak Society… read more »