Publications

Select year reporting publications:
Publications in 2023:
  • ČENTE, Martin*MÁTYÁSOVÁ, Katarína*CSICSÁTKOVÁ, NikoletaTOMÍKOVÁ, AdelaPORUBSKÁ, Sára – NIU, Yun – MAJDAN, Marek – FILIPČÍK, Peter**JURIŠICA, Igor**. Traumatic MicroRNAs: Deconvolving the signal after severe traumatic brain injury. In Cellular and Molecular Neurobiology, 2023, vol.43, p. 1061-1075. ISSN 0272-4340. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1007/s10571-022-01254-z">https://doi.org/10.1007/s10571-022-01254-z</a> (APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. VEGA 2/0118/19 : Dlhé nekódujúce RNA ako biomarkery Alzheimerovej choroby. VEGA 2/0153/22 : Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie. APVV-19-0568 : Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. Eranet Neuron Neu-Vasc : Neurovaskulárne poškodenie určuje patofyziológiu ochorenia u detských pacientov po traumatickom poškodení mozgu: zdroj nových biomarkerov) Typ: ADCA
  • ČENTE, Martin – DANCHENKO, Monika – ŠKULTÉTY, Ľudovít – FILIPČÍK, Peter** – SEKEYOVÁ, Zuzana**. Rickettsia Deregulates Genes Coding for the Neurotoxic Cell Response Pathways in Cerebrocortical Neurons In Vitro. In Cells, 2023, vol. 12, no. 9, art. no. 1235. ISSN 2073-4409. Dostupné na internete: <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10177168/pdf/cells-12-01235.pdf">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10177168/pdf/cells-12-01235.pdf</a> (APVV-19-0066 : Výskum hostiteľsko–parazitických, bunkovo-Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií. APVV-19-0519 : Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov. APVV-17-0668 : Identifikácia molekulových mechanizmov indukovaných traumatickým poškodením mozgu u hráčov ľadového hokeja. APVV-20-0615 : Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu. VEGA 2/0010/19 : Rickettsiae a Coxiella burnetii, bakteriálne spúšťače záhadných "ochorení.". VEGA 2/0153/22 : Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie) Typ:
  • GALBA, Jaroslav – CHAĽOVÁ, Petra – MINICHOVÁ, Lenka – MAJEROVÁ, PetraPIEŠŤANSKÝ, JurajKOVÁČ, Andrej – ŠKULTÉTY, Ľudovít. Targeted metabolomic analysis using the commercial Biocrates p180 kit and Sciex Qtrap 5500+ : OL15. In 3rd workshop on biomarkers of infectious, oncological, and neurodegenerative diseases. – Bratislava : Institute of Virology, Biomedical Research Centre Slovak Academy of Sciences, 2023, s. 25. ISBN 978-80-972111-6-5. (APVV-18-0340 : Odhalenie molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov s nasledným vývojom nového prognostického nástroja) Typ: AFH
  • HAUSCHILD, Anne-Christin* – PASTRELLO, Chiara* – EKAPUTERI, Gitta Kirana Anindya – BETHUNE-WADDELL, Dylan – ABOVSKY, Mark – AHMED, Zuhaib – KOTLYAR, Max – LU, Richard – JURIŠICA, Igor**. MirDIP 5.2: tissue context annotation and novel microRNA curation. In Nucleic acids research, 2022, vol., art.no. gkac1070. (2021: 19.160 – IF, Q1 – JCR, 8.241 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0305-1048. Typ:
  • JAMPÍLEK, Josef – KRÁĽOVÁ, Katarína. Mycosynthesis of metal-based nanoparticles and their perspectives in agri-food and veterinary/medical applications. In Fungal Cell Factories for Sustainable Nanomaterials Production and Agricultural Applications : Nanobotechnology for Plant Protection. – Radarweg 29, 1000 AE Amsterdam, Holandsko : Elsevier, 2023, chapter 16, P. 423 – 482. ISBN 9780323999229. Typ: ABA
  • MALIAR, T.** – MALIAROVÁ, Mária – PURDEŠOVÁ, Andrea – JANKECH, TimotejGERHARDTOVÁ, Ivana – BEŇOVIČ, Patrik – DVOŘÁČEK, Václav – JÁGR, Michal – VISKUPIČOVÁ, Jana. The Adapted POM Analysis of Avenanthramides In Silico. In Pharmaceuticals, vol. 16, no. 5, art. no. 717. ISSN 1424-8247. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.3390/ph16050717">https://doi.org/10.3390/ph16050717</a> Typ: ADCA